%2F%3Fid%3D4/?id=4

Herold: Wladca oglasza - Na MURY!!!!!!!!!Rycerze zacznijcie od nowa nachodzić moje Królestwo!
Zapoznaj się z tym tematem : http://forum.theoldkingdom.pl/viewtopic.php?f=16&t=392 :) Troche zmian ;).

The old Kingdom

Kodeks

Na drzwiach Bram wiodących do Królestwa Strażnik przybił zwój materiału pisarskiego pokryty dziwnie wyglądającymi znakami. Po chwil paru znaki przybrawszy znajomy druk ukazują Każdemu Tu Wchodzącemu te oto Zasady:

Rozdział I. The old kingdom. Władze.

§1. Królestwo jest monarchią uwzględniającą zasady państwa prawnego. Wolność, równość i sprawiedliwość znajdzie tu miejsce.
§2. Władzą Królestwa jest jego Twórca Grzegorz Miącz zwany powszechnie Adminem. Pomocą mu służą Mistrzowie Królestwa(GM) i Strażnicy(Moderator) powołani do rozwoju Królestwa i dbania o stosowne przestrzeganie Kodeksu niniejszego.
§3. Mistrzowie Królestwa jak i Strażnicy sprawują władzę wykonawczą w imieniu Twórcy. Pilnują ustalonego w jego królestwie porządku prawnego, mogą upominać i karać tych , którzy owego prawa nie przestrzegają. Szczegółowe zasady postępowania, skład oraz kompetencje Mistrzów Królestwa i Strażników regulują odrębne przepisy (Kodeks Moderatorów).

Rozdział II. Zasady rejestracji i logowania.

§4. Każdy, kto chce odwiedzić The old Kingdom musi na swej drodze spotkać Kirhor'a. Skieruje twe kroki do Ratusz gdzie wypełnisz odpowiednie dokumenty ( rejestracja ) a następnie udasz się do Bramy Miasta ( logowanie ).
§5. Każdy odwiedzający rejestrując się w The old Kingdom musi wybrać imię(nick). Tu powinna zadziałać wyobraźnia i zdrowy rozsądek. Nie wskazane jest podszywania pod imiona Mistrzów Królestwa, Strażników,odwiedzających Królestwo a tym bardziej Twórcy. Każdy także może być tylko sobą, nie może udawać innych rycerzy. Obowiązuje zakaz posiadania MultiKont (ograniczenie do max 2)

Rozdział III. Normy postępowania.

§6. Przekraczając Bramy Królestwa akceptujesz kodeks i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.
§7. Posiadasz dostęp do wszystkich dobrodziejst. Nie wskazane jest wykorzystywanie błędów w celu ułatwienia sobie czasu spędzanego w Królestwie. O jakichkolwiek błędach niezwłocznie informuj Mistrzów Królestwa(GM) lub Twórce .
§8. Korzystanie z jakiej kolwiek magii (wykorzystywanie błędów w grze,stosowanie programów do automatyzacji gry,celowe zdejmowanie ekwipunku) jak również nawiedzanie postaci innego gracza (włamania na konto, handel postaciami) są bezwzględnie zakazane. Odwiedzający Królestwo przyłapany na takich praktykach zostanie odprowadzony do Bram Miasta (ban i skasowanie postaci).
§8.1 Jakakolwiek współpraca pomiędzy rycerzami będzie karana. Należy przez to rozumieć równierz wszelakie walki w celu uzyskania szacunku innych graczy a także walki treningowe gdy jeden z rycerzy nie posiada na sobie zbroi, broni, lub innej czę?ci ekwipunku( zabrania sie cyklicznego expienia na sobie ).
§8.2 Wykorzystywanie systemu poleconych do własnych celów będzie karany blokadą konta.
§9.Zwiedzając Królestwo niechybnie trafisz do Tawerny. Obowiązuje tam specjalny regulamin, który dba o powszechnie przyjęte zasady konwersacji w publicznych miejscach.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe.

§10. Niniejszy Kodeks obowiązywał będzie od 01.09.2008 r.
§11. Władca zastrzega sobie prawo do ogłoszenia zmian w Kodeksie, lecz zmiany nie będą działały wstecz


Created by Wolly

The old Kingdom ™
Grzegorz Miacz & Sylwester Miacz
Wszelkie prawa zastrzezone © 2008-2009 TheOldKingdom.pl